top of page

SOKNDAL KOMMUNE

 

DesignStrek - tidligere Sogndalstrand Media var tidligere lokalisert i Sokndal og har alltid jobbet tett og godt med Sokndal kommune. Den gang da utga vi et magasin for Sokndal - Bygdo som senere ble et magasin for Dalane og het BLEST (navnekonkurranse som ble vunnet av Mirjam Mong-Olsen). Navnet står for forbokstaven i Bjerkreim, Lund, Eigersund og Sokndal Tidende. Magasinet besto av små og store feel good artikler fra regionen, samt annonser og ble utgitt 2-4 ganger i året fra 2003 - 2008.

I senere år har DesignStrek utformet brosjyrene for det norske og nordiske cittaslownettverket. Vi har utformet logoen for Kjærlighedsvego, samt årlig oppdateringer av programplakater. Utforming av logo for Thildahaugen samt skilting til stedet. Vi jobber i skrivende stund med skiltprosjekt PAUSE og kulturminneplan.

Nordic Cittaslo Network
Citaslow Nordic
Kjærligheds vego i Sokndal, Sokndal Kommune
bottom of page