top of page

SOGNDALSTRAND KULTURHOTELL

 

DesignStrek har videreutviklet profilen for Sogndalstrand Kulturhotell som er medlem av De Historisk Hotell. Arbeidet har bestått i utforming av materiell som gavekort, brosjyre, bildekor, notatblokk til kurs og konferansegjestene, samt design av ny webside som er programmmert av InBusiness.

Sogndalstrand kulturhotell gavekort
Sogndalstrand kulturhotell brosjyre
Sogndalstrand kulturhotell bil dekor
Sogndalstrand kulturhotell notatblokk
Sogndalstrand kulturhotell regning
www.sogndalstrand-kulturhotell.no
bottom of page