SOGNDALSTRAND KULTURHOTELL

 

DesignStrek har videreutviklet profilen for Sogndalstrand Kulturhotell som er medlem av De Historisk Hotell. Arbeidet har bestått i utforming av materiell som gavekort, brosjyre, bildekor, notatblokk til kurs og konferansegjestene, samt design av ny webside som er programmmert av InBusiness.

Sogndalstrand kulturhotell bil dekor
www.sogndalstrand-kulturhotell.no
GOD
DESIGN
ER ET
KONKURRANSE-FORTRINN

DesignStrek - Strandgaten 49, 4370 Egersund

anette@designstrek.no - Telefon: 51 20 70 12

Proudly created with Wix.com