top of page

EGERSUND GROUP

 

Egersund Group består av Trål, Net og Management samt Herøy, Island. Egersund Group er en totalleverandør av trålredskaper, oppdrettsnøter og handelsvarer til fiskeflåten, havbruks- og offshorenæringen. Egersund Group produserer også utstyr relatert til oljevern. DesignStrek har jobbet med Egersund gruppen siden 2008. Vi utformet en rekke publikasjoner for intern og ekstren bruk - som profilmanual, brukerhåndbøker, adferdskode, produktkataloger. I tillegg har vi utformet en rekke annonser til ulike aviser og magasin. Fasadeskilting, give aways, rollups til messestands og mye mer.

DOF katalogen, Egersund Group
Nordlaks, Egersund Group
Egersund Group iceberg Management System
bottom of page